Title:

Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

Place of publication/creation:

Gliwice

Date:

2012

Access date:

2011.12.27

Abstract:

Zawartość: zagadnienia organizacyjne, czasopismo naukowe

www comment:

Prezentowany opis stanowi element sporządzonej na podstawie analizy krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych bazy wiedzy rejestrującej internetowe źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Został przygotowany przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Synat. Treść publikacji stanowi odnośnik do opisanego zasobu (ten sam odnośnik znajduje się w polu Źródło). Całą bazę można przeglądać, wybierając w lewym panelu nawigacyjnym kolekcję tematyczną „Baza zasobów cyfrowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych”.

Source:

click here to follow the link

Digital copy identifier:

DIGONLINE003881

Subject and Keywords:

budowa maszyn i urządzeń ochrony środowiska ; budowa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego ; budowa maszyn i urządzeń unieszkodliwiania odpadów ; instalacje do utylizacji i degradacji odpadów przemysłowych i komunalnych ; procesy termiczne degradacji i unieszkodliwiania substancji odpadowych ; gospodarka odpadami ; gospodarka odpadami medycznymi ; fluidyzacja ; degradacja termiczna węglowodorów ; oczyszczanie spalin ; procesy absorpcji i adsorpcji toksycznych składników spalin ; wymiana masy i ciepła

Language:

pol

KBN:

Inżynieria i ochrona środowiska ; Kształtowanie środowiska

UKD:

502/504 Nauka o środowisku. Ochrona i zagrożenie środowiska

Resource Type:

strona naukowa

Format:

text/html

Sponsorship:

Synat