Title:

Freshwater Biology

Contributor:

Hildrew, Alan G. ; Townsend, Colin R.

Publisher:

Wiley Blackwell, Blackwell Science

Place of publication/creation:

Stany Zjednoczone

Date:

1971-2012

Access date:

2012.03.15

Abstract:

Elektroniczna wersja czasopisma "Biology Freshwater" opublikowanym przez miesięcznik Blackwell Science. Strona ta umożliwia dostęp do spisów treści i abstraktów od Vol. 1 (1971), do dnia obecnego, instrukcje dla autorów, dane redakcji i szczegóły subskrypcji. Pelne teksty artykułów są dostępne tylko dla abonentów, ale liczba wyróżnionych artykułów (w formacie PDF lub HTML) i wybrane artykuły są dostępne dla wszystkich. Czasopismo publikuje artykuły na temat aspektów ekologii jezior i rzek, w tym badań mikroorganizmów, glonów, makrofitów, bezkręgowców, ryb i innych kręgowców.

www comment:

Prezentowany opis stanowi element sporządzonej na podstawie analizy krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych bazy wiedzy rejestrującej internetowe źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Został przygotowany przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Synat. Treść publikacji stanowi odnośnik do opisanego zasobu (ten sam odnośnik znajduje się w polu Źródło). Całą bazę można przeglądać, wybierając w lewym panelu nawigacyjnym kolekcję tematyczną „Baza zasobów cyfrowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych”.

Source:

click here to follow the link

Digital copy identifier:

DIGONLINE001151

Subject and Keywords:

biologia ; biologia zwierząt i rośli słodkowodnych ; ekologia

Language:

eng

KBN:

Biologia

UKD:

5 Nauki przyrodnicze ; 56/59 Paleontologia. Antropologia. Biologia. Botanika. Zoologia

Resource Type:

strona naukowa

Format:

text/html

ISSN:

0046-5070 1365-2427

Sponsorship:

Synat