Title:

Current Biology

Contributor:

North, Geoffrey

Publisher:

Cell Press ScienceDirect

Place of publication/creation:

Stany Zjednoczone

Date:

1991-2012

Access date:

2012.03.19

Abstract:

Problematyka czasopisma "Current Biology" obejmuje zagadnienia związane z biologią molekularną, biologią komórki, biologią strukturalną, genetyką, neurobiologią, biologią rozwoju, ewolucją i immunologią. Spisy treści i streszczenia dostępne są bezpłatnie od vol.1 (1991). Opublikowane przez Cell Press i udostępnione w internecie przez ScienceDirect.

www comment:

Prezentowany opis stanowi element sporządzonej na podstawie analizy krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych bazy wiedzy rejestrującej internetowe źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Został przygotowany przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Synat. Treść publikacji stanowi odnośnik do opisanego zasobu (ten sam odnośnik znajduje się w polu Źródło). Całą bazę można przeglądać, wybierając w lewym panelu nawigacyjnym kolekcję tematyczną „Baza zasobów cyfrowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych”.

Source:

click here to follow the link

Digital copy identifier:

DIGONLINE001161

Subject and Keywords:

biologia ; nauki biologiczne

Language:

eng

KBN:

Biologia

UKD:

5 Nauki przyrodnicze ; 56/59 Paleontologia. Antropologia. Biologia. Botanika. Zoologia

Resource Type:

strona naukowa

Format:

text/html

Sponsorship:

Synat