Title:

Cryobiology : international journal of low temperature biology and medicine

Contributor:

Rawson, David

Publisher:

Society for Cryobiology

Date:

1964-2012

Access date:

2012.03.18

Abstract:

Oficjalne czasopismo Towarzystwa Kriobiologii. Zawiera artykuły naukowe dotyczące wszystkich aspektów biologii niskiej temperatury i medycyny. Spisy treści są dostępne od tomu 1, Issue 1, 1964 do dnia dzisiejszego. Pełne teksty artykułów dostępne są dla abonentów poprzez ScienceDirect. Wybrane teksty dostępne na życzenie. Opublikowane przez Elsevier Science.

www comment:

Prezentowany opis stanowi element sporządzonej na podstawie analizy krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych bazy wiedzy rejestrującej internetowe źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Został przygotowany przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Synat. Treść publikacji stanowi odnośnik do opisanego zasobu (ten sam odnośnik znajduje się w polu Źródło). Całą bazę można przeglądać, wybierając w lewym panelu nawigacyjnym kolekcję tematyczną „Baza zasobów cyfrowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych”.

Source:

click here to follow the link

Digital copy identifier:

DIGONLINE001166

Subject and Keywords:

biologia ; hipotermia ; Krioochrona ; kriochirurgia

Language:

eng

KBN:

Biologia

UKD:

5 Nauki przyrodnicze ; 56/59 Paleontologia. Antropologia. Biologia. Botanika. Zoologia

Resource Type:

strona naukowa

Format:

text/html

ISSN:

0011-2240

Sponsorship:

Synat