Title:

Sarsia online

Publisher:

University of Bergen and the Institute of Marine Research, Norwegia Taylor & Francis

Place of publication/creation:

Norwegia

Date:

1961-2001

Access date:

2012.03.18

Abstract:

Czasopismo międzynarodowe prezentujące problematykę biologii morskiej. W 2005 roku zostało ono połączone z czasopism Ophelia i International Journal of Marine Biology, następnie przemianowany na Marine Biology Research. Strona zawiera bezpłatny dostęp do tomów od 81 (1996) do 86 (2001), abstrakty Sarsia do wszystkich artykułów z poprzednich numerów zaczynają się od numeru 1 (1961). Artykuły mogą być przeglądane poprzez wydanie lub przeszukiwane przez tytuł, streszczenie, autorów lub słowa kluczowe.

www comment:

Prezentowany opis stanowi element sporządzonej na podstawie analizy krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych bazy wiedzy rejestrującej internetowe źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Został przygotowany przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Synat. Treść publikacji stanowi odnośnik do opisanego zasobu (ten sam odnośnik znajduje się w polu Źródło). Całą bazę można przeglądać, wybierając w lewym panelu nawigacyjnym kolekcję tematyczną „Baza zasobów cyfrowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych”.

Source:

click here to follow the link

Digital copy identifier:

DIGONLINE001173

Subject and Keywords:

biologia ; biologia mórz i oceanów

Language:

eng

KBN:

Biologia

UKD:

5 Nauki przyrodnicze ; 56/59 Paleontologia. Antropologia. Biologia. Botanika. Zoologia

Resource Type:

strona naukowa

Format:

text/html

Sponsorship:

Synat