Title:

American journal of human genetics

Subject and Keywords:

biologia ; biologia człowieka ; genetyka

Publisher:

American Society of Human Genetics, Cell Press, Elsevier

Place of publication/creation:

Stany Zjednoczone

Date:

1949-2012

Access date:

2012.06.10

Resource Type:

strona naukowa

Format:

text/html

Source:

click here to follow the link

Digital copy identifier:

DIGONLINE001174

Language:

eng

Sponsorship:

Synat

Abstract:

American Journal of Human Genetics(AJHG) jest dostępne za pośrednictwem brytyjskiej PubMedCentral. Spisy treści od Tom 1 (1949) do sześciu miesięcy przed datą bieżącą. Czasopismo jest oficjalną publikacjąAmerican Society of Human Geneticspublikowaną przez Cell Press, Elsevier. Zagadnienia obejmują badania związane z dziedzicznością u ludzi i stosowaniem genetycznych zasad we wszystkich dziedzinach medycyny, psychologii, antropologii, biologii molekularnej i komórkowej. Teksty są dostępne odpłatnie albo jako pojedyncze strony sieci Web, lub w formacie PDF.

www comment:

Prezentowany opis stanowi element sporządzonej na podstawie analizy krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych bazy wiedzy rejestrującej internetowe źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Został przygotowany przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Synat. Treść publikacji stanowi odnośnik do opisanego zasobu (ten sam odnośnik znajduje się w polu Źródło). Całą bazę można przeglądać, wybierając w lewym panelu nawigacyjnym kolekcję tematyczną „Baza zasobów cyfrowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych”.

KBN:

Biologia

UKD:

5 Nauki przyrodnicze ; 56/59 Paleontologia. Antropologia. Biologia. Botanika. Zoologia