Title:

Genes & development

Contributor:

Grodzicker, Terry

Publisher:

Genetics Society Cold Spring Harbor Laboratory Press

Place of publication/creation:

Stany Zjednoczone

Date:

1987-2012

Access date:

2012.07.10

Abstract:

Czasopismo publikuje prace badawcze o szerokim ogólnym zakresie w dziedzinie biologii molekularnej, genetyki molekularnej i dziedzin pokrewnych. Bez subskrypcji użytkownicy mają dostęp do spisów treści i streszczeń i bez konieczności rejestracji, dostęp do pełnych tekstów artykułów poprzez subskrypcję indywidualną lub instytucjonalną. Archiwum artykułów pełnotekstowych jest dostępne od marca 1987 r. (tom 1, wydanie 1). Czasopismo jest wydawane w porozumieniu z Genetics Society. Opublikowane i udostępnione w sieci przez Cold Spring Harbor Laboratory Press.

www comment:

Prezentowany opis stanowi element sporządzonej na podstawie analizy krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych bazy wiedzy rejestrującej internetowe źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Został przygotowany przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Synat. Treść publikacji stanowi odnośnik do opisanego zasobu (ten sam odnośnik znajduje się w polu Źródło). Całą bazę można przeglądać, wybierając w lewym panelu nawigacyjnym kolekcję tematyczną „Baza zasobów cyfrowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych”.

Source:

click here to follow the link

Digital copy identifier:

DIGONLINE001177

Subject and Keywords:

biologia ; biologia molekularna ; genetyka

Language:

eng

KBN:

Biologia

UKD:

5 Nauki przyrodnicze ; 56/59 Paleontologia. Antropologia. Biologia. Botanika. Zoologia

Resource Type:

strona naukowa

Format:

text/html

ISSN:

0890-9369 1549-5477

Sponsorship:

Synat