Title:

International Society for Regulatory Toxicology and Pharmacology

Title version:

ISRTP

Publisher:

International Society for Regulatory Toxicology and Pharmacology

Place of publication/creation:

Stany Zjednoczone

Date:

2012

Access date:

2012.11.12

Abstract:

Międzynarodowe Towarzystwo Toksykologii i Farmakologii regulowanym (ISRTP) jest organizacją, która zapewnia forum dla naukowców i polityków promujących toksykologicznych i farmakologicznych badania, jako podstawę regulacji oraz działań, mających wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie ludzi i na środowisko. Strona zawiera informacje o organizacji, jej celach, kategoriach członkostwa, nagrody za całokształt, sponsorach, spotkaniach i warsztatach. Dalsze informacje dostępne są na piśmie recenzowanym:Regulatory Toxicology and Pharmacology(RTP), który jest sponsorowany przez ISRTP. Link do aktualnych artykułów jest posadowiony. Niektóre działy strony są dostępne tylko dla członków Stowarzyszenia (np.Members' room).

www comment:

Prezentowany opis stanowi element sporządzonej na podstawie analizy krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych bazy wiedzy rejestrującej internetowe źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Został przygotowany przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Synat. Treść publikacji stanowi odnośnik do opisanego zasobu (ten sam odnośnik znajduje się w polu Źródło). Całą bazę można przeglądać, wybierając w lewym panelu nawigacyjnym kolekcję tematyczną „Baza zasobów cyfrowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych”.

Source:

click here to follow the link

Digital copy identifier:

DIGONLINE001237

Subject and Keywords:

biologia ; farmacja ; toksykologia ; stowarzyszenia

Language:

eng

KBN:

Biologia

UKD:

5 Nauki przyrodnicze ; 56/59 Paleontologia. Antropologia. Biologia. Botanika. Zoologia

Resource Type:

strona naukowa

Format:

text/html

Sponsorship:

Synat