Title:

Zoology Web Resources

Creator:

Schmidt, Diane

Publisher:

Librarian Biology, University of Illinois w Urbana-Champaign

Place of publication/creation:

Stany Zjednoczone

Date:

2008

Access date:

2012.11.19

Abstract:

Strona internetowa zawiera spis bibliograficzny adresów URL i adnotacji dla wszystkich dostępnych zasobów internetowych wymienionych w bibliografii referencyjnej z zakresu biologii opublikowanej przez Libraries Unlimited w 2003 roku. Celem strony jest utrzymać adresy do wybranej grupy źródeł, ich aktualizacja i udostępnianie. Źrodła podzielono według tematów z zakresu zoologii: ogólnej zoologii, bezkręgowców, stawonogów, kręgowców, ryb, płazów, ptaków, ssaków.

www comment:

Prezentowany opis stanowi element sporządzonej na podstawie analizy krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych bazy wiedzy rejestrującej internetowe źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Został przygotowany przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Synat. Treść publikacji stanowi odnośnik do opisanego zasobu (ten sam odnośnik znajduje się w polu Źródło). Całą bazę można przeglądać, wybierając w lewym panelu nawigacyjnym kolekcję tematyczną „Baza zasobów cyfrowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych”.

Source:

click here to follow the link

Digital copy identifier:

DIGONLINE001272

Subject and Keywords:

biologia ; bibliografie

Language:

eng

KBN:

Biologia

UKD:

5 Nauki przyrodnicze ; 56/59 Paleontologia. Antropologia. Biologia. Botanika. Zoologia

Resource Type:

strona popularnonaukowa

Format:

text/html

Sponsorship:

Synat