Object structure

Title:

Przegląd Notarjalny : kwartalnik poświęcony sprawom notarjatu i hipoteki. 1926, nr 1

List of journals:

Przegląd Notarjalny (1922-1951)

Contributor:

Stein, Stanisław. Red.

Place of publication/creation:

Kraków

Date:

1926.01 ; 1926.02 ; 1926.03

Source:

Biblioteka Jagiellońska, 102207 II

Digital copy identifier:

NDIGCZAS014281

Subject and Keywords:

notariat ; prawo

Coverage:

20 w.

Language:

pol

Location of original document:

Biblioteka Jagiellońska

Resource Type:

czasopismo

Computer Catalogue:

click here to follow the link

Format:

application/pdf

Sponsorship:

Biblioteka Jagiellońska