Object structure

Title:

Dziennik Praw. 1844 |PDF|

Subject and Keywords:

czasopisma prawnicze ; prawo

Place of publication/creation:

Kraków

Date:

1844

Resource Type:

czasopismo

Source:

Biblioteka Jagiellońska, A Mf 000038

Digital copy identifier:

NDIGCZAS002212

Language:

pol

Coverage:

19 w.

Rights:

Domena publiczna (public domain)

Location of original document:

Biblioteka Jagiellońska

Sponsorship:

EFRR MRPO 1.2

Computer Catalogue:

click here to follow the link

Previous title:

Dziennik Praw Rzeczypospolitey Krakowskiey

List of journals:

Dziennik Praw (1833-1846)