Show structure

Title:

Robotnik : centralny organ P.P.S. R.40 [i.e.41], nr 147 (14 maja 1935) = nr 6222

Title version:

Robotnik : organ Polskiej Partii Socjalistycznej ; Robotnik : centralny organ Polskiej Partii Socjalistycznej

List of journals:

Robotnik : organ Polskiej Partji Socjalistycznej (Frakcja Rewolucyjna) (1906-1939)

Contributor:

Niemyski, Stanisław (1904-1962). Red.

Publisher:

Naczelna Rada Polskiej Partji Socjalistycznej

Place of publication/creation:

Warszawa

Date:

1935.05.14

Source:

Biblioteka Jagiellońska, 4567 IV czasop.

Digital copy identifier:

NDIGCZAS018617

Subject and Keywords:

partie polityczne ; socjalizm ; prasa socjalistyczna ; Warszawa (Polska ; aglomeracja) ; Galicja (Polska ; region) ; klasa robotnicza ; zabór rosyjski ; II Rzeczpospolita (1918-1939) ; proces brzeski (1931-1932) ; Międzynarodówka Komunistyczna ; Organizacja Bojowa Polskiej Partii Socjalistycznej ; Polska Partia Socjalistyczna - Frakcja Rewolucyjna ; Polska Partia Socjalistyczna (1909-1919). Centralny Komitet Robotniczy ; Polska Partia Socjalistyczna (1919-1939). Rada Naczelna

Coverage:

20 w.

Language:

pol

Rights:

Domena publiczna (public domain)

Location of original document:

Biblioteka Jagiellońska

Resource Type:

czasopismo

Relation:

Tytuł związany: Robotnik : organ Polskiej Partji Socyalistycznej [Lewicy] (1906-1913)

Previous title:

Robotnik : organ Polskiej Partyi Socyalistycznej (1894-1906)

Computer Catalogue:

click here to follow the link

Format:

application/octet-stream

Sponsorship:

EFRR POPC 2.3.2