Object structure

Title:

Tytul 1 Tytul po numerze 1 ; Tytul 2 ; Tytul 3 ; Tytul 4 ; Tytul 5

Title version:

Wariant tytulu 1 ; Wariant tytulu 2 ; Wariant tytulu 3 ; Wariant tytulu 4 ; Wariant tytulu 5

Original title:

Tytul orgynalny 1

Creator:

Autor 1 ; Autor 2 ; Autor 3 ; Autor 4 ; Autor 5

Subject and Keywords:

Temat i slowa kluczowe 1 ; Temat i slowa kluczowe 2 ; Temat i slowa kluczowe 3 ; Temat i slowa kluczowe 4 ; Temat i slowa kluczowe 5

Publisher:

Wydawca 1 ; Wydawca 2 ; Wydawca 3 ; Wydawca 4 ; Wydawca 5

Place of publication/creation:

Miejsce wydania/powstania 1 ; Miejsce wydania/powstania 2 ; Miejsce wydania/powstania 3 ; Miejsce wydania/powstania 4 ; Miejsce wydania/powstania 5

Contributor:

Wspoltworca 1 ; Wspoltworca 2 ; Wspoltworca 3 ; Wspoltworca 4 ; Wspoltworca 5

Date:

2018 ; 2017

Access date:

Data dostepu 1

Format:

Format 1

Resource Identifier:

Identyfikator zasobu 1

ISBN:

Isbn 1

ISSN:

Issn 1

Source:

Zrodlo 1

Digital copy identifier:

Identyfikator dokumentu cyfrowego 1

Bibliographic citation:

Cytata bibliograficzna 1

Language:

pol ; per ; rus ; san ; roh

Rights holder:

Wlasciciel praw 1

Tags:

Tagi 1

Location of original document:

Lokalizacja oryginalu 1

Description:

Description 1 ; Description 2 ; Description 3 ; Description 4 ; Description 5

Scale:

Skala 1

Abstract:

Abstrakt 1

Duration:

Czas Trwania 1

Relation:

Powiazania 1

Computer Catalogue:

Katalog komputerowy 1

Other editions:

Inne wydania 1

Previous title:

Tytul poprzedni 1

Next title:

Tytul nastepny 1

Completion:

Uzupelnienie zasobu

Supplements:

Dodatki 1

Main title:

Wydawnictwo glowne 1

Degree:

Praca dyplomowa 1

Faculty:

Wydzial 1

Institute:

Instytut zaklad/katedra 1

Tutor:

Promotor 1

Adviser:

Recenzent 1

Date:

Data obrony 1

Classifications:

Klasyfikacje 1

KBN:

Kbn 1

UKD:

Ukd 1