Object structure

Title:

Przewodnik Gimnastyczny „Sokół” : organ Dzielnicy Małopolskiej Związku Pol. Gimnast. Tow. Sokolich. R.38, nr 6 (czerwiec 1921)

Subject and Keywords:

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” (Lwów) ; patriotyzm ; Lwów (Ukraina) ; aspekt zdrowotny ; wychowanie moralne ; Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce ; organizacje sokole ; Związek Polskich Gimnastycznych Towarzystw Sokolich w Austrii ; Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Dzielnica Wielkopolska ; Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Dzielnica Pomorska ; Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Dzielnica VII - we Francji ; Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Dzielnica Śląska ; Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Dzielnica Mazowiecka ; Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Dzielnica Małopolska ; Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Dzielnica Krakowska ; czasopisma polskie ; wychowanie fizyczne

Publisher:

Związek Polskich Gimnastycznych Towarzystw Sokolich

Place of publication/creation:

Lwów

Contributor:

Wallek, Alojzy. Red. ; Małaczyński, Aleksander (1858-1934). Red.

Date:

1921.06

Resource Type:

czasopismo

Source:

Biblioteka Jagiellońska, 100690 III

Digital copy identifier:

NDIGCZAS029650

Language:

pol

Coverage:

20 w.

Rights:

Domena publiczna (public domain)

Location of original document:

Biblioteka Jagiellońska

Sponsorship:

EFRR POPC 2.3.2

Computer Catalogue:

click here to follow the link

Other editions:

Zobacz w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej

Previous title:

Przewodnik Gimnastyczny (1881-1885)

List of journals:

Przewodnik Gimnastyczny „Sokoł” (1886-1904, 1908-1914, 1918-1939)