Object structure

Title:

Przewodnik Gimnastyczny „Sokół” : organ Dzielnicy Małopolskiej Związku Pol. Gimnast. Tow. Sokolich. R.40, nr 11/12 (listopad/grudzień 1923)

List of journals:

Przewodnik Gimnastyczny „Sokoł” (1886-1904, 1908-1914, 1918-1939)

Contributor:

Wallek, Alojzy. Red. ; Małaczyński, Aleksander (1858-1934). Red.

Publisher:

Dzielnica Małopolska Związku Polskich Towarzystw Sokolich

Place of publication/creation:

Lwów

Date:

1923.11-1923.12

Source:

Biblioteka Jagiellońska, 100690 III

Digital copy identifier:

NDIGCZAS029650 ; NDIGCZAS041513

Subject and Keywords:

Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce ; Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” (Lwów) ; czasopisma polskie ; aspekt zdrowotny ; organizacje sokole ; wychowanie fizyczne ; wychowanie moralne ; patriotyzm ; Lwów (Ukraina) ; Związek Polskich Gimnastycznych Towarzystw Sokolich w Austrii ; Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Dzielnica Krakowska ; Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Dzielnica Śląska ; Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Dzielnica Wielkopolska ; Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Dzielnica Pomorska ; Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Dzielnica VII - we Francji ; Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Dzielnica Małopolska ; Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Dzielnica Mazowiecka

Coverage:

20 w.

Language:

pol

Rights:

Domena publiczna (public domain)

Location of original document:

Biblioteka Jagiellońska

Resource Type:

czasopismo

Previous title:

Przewodnik Gimnastyczny (1881-1885)

Supplements:

Dodatek Techniczny do Przewodnika Gimnastycznego „Sokół” ([1927]-1939)

Other editions:

Zobacz w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej

Computer Catalogue:

click here to follow the link

Sponsorship:

EFRR POPC 2.3.2