Object structure
Title:

Korespondencja Józefa Ignacego Kraszewskiego. Seria III: Listy z lat 1844-1862. T. 24, Z - Ż (Zabalski – Żychoń)

Contributor:

Bystrzonowski, Ludwik ; Falkenhagen-Zaleski, Piotr ; Jasieński, Roman ; Kronenberg, Leopold ; Orgelbrand, Maurycy ; Zabalski, Adam ; Zabiełłówna, Antonina ; Zabłocka, Wincenta ; Zabłocki, Łada Tadeusz ; Zaborowski, Napoleon ; Zaborowski, Stanisław ; Zachariasiewicz, Jan ; Zagajewski, Józef Władysław ; Zakrzewski, Jan ; Zakrzewski, Walenty ; Zaleska, Michalina ; Zaleski, Antoni ; Zaleski, Bronisław ; Zaleski, Leonowicz Hilary ; Zaleski, Ignacy ; Zaleski, Jan ; Zaleski, Józef Bohdan ; Załęski, Władysław ; Załuski Junosza, Maciej Franciszek ; Zamoyska, Elfryda ; Zamoyski, Andrzej ; Zawadzki, Adam ; Zawadzki, Feliks ; Zawadzki, Józef ; Zbiegniewska, Izabela ; Zelth, Józef ; Zeydlitz, Albert ; Zgierski, Franciszek ; Zięba, Aleksander ; Zieliński, Franciszek ; Zieliński, Roman ; Zieliński, Wiktor ; Ziemecki, Józef ; Ziemiecka, Eleonora ; Ziemięcki, Antoni ; Zienkiewicz, Romuald ; Zienkowicz, Leon ; Zienkowicz, Tytus ; Zienowicz, Stefan ; Żaboklicki, Feliks ; Żagiell, Ignacy ; Żeleźniak, Aleksander ; Żeligowski, Edward ; Żochowski, Józef ; Żukowski, Klemens ; Żukowski, Władysław ; Żupański, Jan Konstanty ; Żychliński, Ludwik ; Żychoń, Hieronim

Date:

1844-1877

Description:

Druk korektowy ; Rysunki ; Jełowicka, Paulina. Adr. korespondencji ; Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887). Adr. korespondencji

Source:

Biblioteka Jagiellońska, BJ Rkp. 6482 IV

Digital copy identifier:

NDIGORP048366

Subject and Keywords:

korespondencja ; listy ; Żeligowski, Edward

Coverage:

19 w.

Language:

fre ; pol

Rights:

Domena publiczna (public domain)

Location of original document:

Biblioteka Jagiellońska

Resource Type:

rękopis

Computer Catalogue:

click here to follow the link

Sponsorship:

EFRR POPC 2.3.2

×

Citation

Citation style: