Object structure
Title:

Korespondencja Józefa Ignacego Kraszewskiego. Seria III: Listy do J. I. Kraszewskiego oraz do redakcji „Tygodnia” w Dreźnie z lat 1863-1887. T. 25/I, (Instytucje – Towarzystwa - Anonimy)

Contributor:

Bagnols, Mairie de ; Bartoszewicz, Julian ; Bełza, Władysław ; Bniński, Ignacy ; Boeck, Ludwik ; Bor, Adolf ; Borek, Stanisław ; Brochocki, Władysław ; Chałubiński, Tytus ; Darowski, Mieczysław ; Dentu, Edouard ; Długoborski, Józef ; Dobrski, Konrad ; Duniecki, Józef ; Dygat, Ludwik ; Dzwonkowski, Adam ; Filasiewicz, Stanisław ; Gajewski, Marceli ; Garofalo, Pasquale Bonito ; Gasztowtt, Wacław ; Gloger, Zygmunt ; Głębocki, Józef ; Goldstein, Edward ; Gostomska, Józefa ; Guttry, Aleksander ; Hartingh, Jadwiga ; Ilnicka, Maria ; Jasiewicz, Juliusz ; Jelski, Aleksander ; Jurczak, Michał ; Kałłussowski, Henryk ; Kelley, John ; Kleyf, Helena ; Konarska, Aleksandra ; Kossiłowski, Ildefons ; Kowalczewski, Franciszek ; Koźmian, Jan ; Koźmian, Stanisław ; Krzeszewski, Andrzej ; Launey, Marie ; Laurans, Nestor du ; Lemonnier, Camille ; Leo, Edward ; Lundt, Constantin ; Łukaszewski, Józef Ksawery ; Łusakowski, Józef ; Małecki, Antoni ; Manteuffel, Gustaw ; Mazurkiewicz, Wincenty ; Mianowski, Józef ; Młocki, Alfred ; Nartow, Eliza ; Osuchowski, Józef ; Panizzi, Anthony ; Pavolini, Paolo Emilio ; Pawłowski, Antoni ; Petrowicz, Wincent ; Plater, Stanisław ; Plater Brole, Włodzimierz ; Przewóski, Edward ; Rautenstrauch, Łucja ; Rutowski, Tadeusz ; Sierakowska, Maria ; Smolka, Franciszek ; Starkel, Romuald ; Stecki, Tadeusz ; Suleuve, Achille ; Sypniewski, Stanisław ; Szujski, Józef ; Szułdrzyńska, Anna ; Ślaski, Ludwik ; Tarski, Henryk ; Trivulzio, Ferdinando ; Trylski, Aleksander ; Tukałło, Mieczysław ; Turowski, Kazimierz ; Tyszkiewicz, Konstanty ; Ufigewicz, Dalmacy ; Wesselitsky, Gabriel ; Wilczewski, Franciszek ; Wilczyński, Włodzimierz Stanisław ; Wintzingerode, Lucie de ; Wolff, Robert ; Woronicz, Ludka

Date:

1840-1887

Description:

Klimaszewski, Hipolit. Adr. korespondencji ; Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887). Adr. korespondencji ; Brzozowski, Karol. Adr. korespondencji ; Wilksycka, Franciszka. Adr. korespondencji

Source:

Biblioteka Jagiellońska, BJ Rkp. 6484 IV

Digital copy identifier:

NDIGORP048368

Subject and Keywords:

Antoinette, Stanislasse ; korespondencja ; listy ; Litawor, Bojan ; Litwinka, Gabriela

Coverage:

19 w.

Language:

mul ; pol

Rights:

Domena publiczna (public domain)

Location of original document:

Biblioteka Jagiellońska

Resource Type:

rękopis

Computer Catalogue:

click here to follow the link

Sponsorship:

EFRR POPC 2.3.2

×

Citation

Citation style: