Object structure

Title:

Verordnungsblatt des Generalgouverneurs für die besetzten polnischen Gebiete = Dziennik Rozporządzeń Generalnego Gubernatora dla okupowanych polskich obszarów. 1940, Teil = Cz.1, Nr. 21 (20 März)

Title version:

Dziennik Rozporządzeń Generalnego Gubernatora dla Okupowanych Polskich Obszarów ; Dz. rozp. GGP ; Verordnungsblatt GGP

List of journals:

Verordnungsblatt des Generalgouverneurs für die besetzten polnischen Gebiete = Dziennik Rozporządzeń Generalnego Gubernatora dla okupowanych polskich obszarów (1939-1940)

Contributor:

Chef des Amtes des Generalgouverneurs für die besetzten polnischen Gebiete

Place of publication/creation:

Kraków

Date:

1940.03.20

Source:

Biblioteka Jagiellońska, 408043 III ; Biblioteka Jagiellońska, 408042 III

Digital copy identifier:

NDIGCZAS040179 ; NDIGCZAS040180

Subject and Keywords:

dzienniki urzędowe ; okupacja niemiecka w Polsce (1939-1945) ; czasopisma urzędowe ; Generalne Gubernatorstwo (1939-1945 ; terytorium pod okupacją niemiecką). Amt des Generalgouverneurs ; Generalne Gubernatorstwo (1939-1945 ; terytorium pod okupacją niemiecką). Wydział Ustawodawstwa przy Urzędzie Generalnego Gubernatora ; legislacja ; wojna światowa (1939-1945) ; rozporządzenia (prawo administracyjne) ; Generalne Gubernatorstwo (1939-1945 ; terytorium pod okupacją niemiecką). Wydział Ustawodawczy przy Urzędzie Generalnego Gubernatora ; Generalne Gubernatorstwo (1939-1945 ; terytorium pod okupacją niemiecką). Amt des Generalgouverneurs. Abteilung Gesetzgebung ; Generalne Gubernatorstwo (1939-1945 ; terytorium pod okupacją niemiecką) ; czasopisma niemieckie 20 w. ; akty administracyjne

Coverage:

20 w.

Language:

pol ; ger

Rights:

Domena publiczna (public domain)

Location of original document:

Biblioteka Jagiellońska

Resource Type:

czasopismo

Next title:

Verordnungsblatt für das Generalgouvernement = Dziennik rozporządzeń dla Generalnego Gubernatorstwa (1940-1943)

Other editions:

Zobacz w Bibliotece Cyfrowej UMCS

Computer Catalogue:

click here to follow the link

Sponsorship:

EFRR POPC 2.3.2