Object structure

Title:

Verordnungsblatt für das Generalgouvernement = Dziennik Rozporządzeń dla Generalnego Gubernatorstwa. 1941, Nr. 43 (16 Mai)

Title version:

Dziennik Rozporządzeń dla Generalnego Gubernatorstwa ; Dziennik Rozporządzeń dla Generalnego Gubernatora ; Dz. rozp. GGP ; Verordnungsblatt GGP ; VBlGG

List of journals:

Verordnungsblatt für das Generalgouvernement = Dziennik rozporządzeń dla Generalnego Gubernatorstwa (1940-1943)

Publisher:

Amt für Gesetzgebung in der Regierung des Generalgouvernements

Place of publication/creation:

Kraków

Date:

1941.05.16

Source:

Biblioteka Jagiellońska, 408043 III ; Biblioteka Jagiellońska, 408042 III

Digital copy identifier:

NDIGCZAS040179 ; NDIGCZAS040180

Subject and Keywords:

wojna światowa (1939-1945) ; dzienniki urzędowe ; Generalne Gubernatorstwo (1939-1945 ; terytorium pod okupacją niemiecką). Urząd dla Ustawodawstwa w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa ; okupacja niemiecka w Polsce (1939-1945) ; Generalne Gubernatorstwo (1939-1945 ; terytorium pod okupacją niemiecką). Wydział Ustawodawstwa przy Urzędzie Generalnego Gubernatora ; czasopisma urzędowe ; Generalne Gubernatorstwo (1939-1945 ; terytorium pod okupacją niemiecką). Wydział Ustawodawstwa w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa ; legislacja ; Generalne Gubernatorstwo (1939-1945 ; terytorium pod okupacją niemiecką) ; rozporządzenia (prawo administracyjne) ; czasopisma niemieckie 20 w. ; Generalne Gubernatorstwo (1939-1945 ; terytorium pod okupacją niemiecką). Amt für Gesetzgebung ; Generalne Gubernatorstwo (1939-1945 ; terytorium pod okupacją niemiecką). Wydział Ustawodawczy przy Urzędzie Generalnego Gubernatora ; Generalne Gubernatorstwo (1939-1945 ; terytorium pod okupacją niemiecką). Amt des Generalgouverneurs. Abteilung Gesetzgebung ; akty administracyjne

Coverage:

20 w.

Language:

pol ; ger

Rights:

Domena publiczna (public domain)

Location of original document:

Biblioteka Jagiellońska

Resource Type:

czasopismo

Previous title:

Verordnungsblatt des Generalgouverneurs für die besetzten polnischen Gebiete = Dziennik Rozporządzeń Generalnego Gubernatora dla okupowanych polskich obszarów (1939-1940)

Next title:

Verordnungsblatt für das Generalgouvernement (1944)

Other editions:

Zobacz w Bibliotece Cyfrowej UMCS

Computer Catalogue:

click here to follow the link

Sponsorship:

EFRR POPC 2.3.2