Object structure

Title:

Przewodnik Gimnastyczny „Sokół” : organ Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”: Zarządu Związku i Dzielnic: Małopolskiej, Mazowieckiej, Krakowskiej, Śląskiej, Poznańskiej, Pomorskiej i we Francyi. R.44 (1927), nr 24

List of journals:

Przewodnik Gimnastyczny „Sokoł” (1886-1904, 1908-1914, 1918-1939)

Contributor:

Terech, Michał (1871-1939). Red.

Place of publication/creation:

Warszawa

Date:

1927.12.15

Source:

Biblioteka Jagiellońska, 100690 III

Digital copy identifier:

NDIGCZAS029650 ; NDIGCZAS041513

Subject and Keywords:

Lwów (Ukraina ; region) ; Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce ; Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” (Lwów) ; czasopisma polskie ; aspekt zdrowotny ; organizacje sokole ; wychowanie fizyczne ; wychowanie moralne ; patriotyzm ; Związek Polskich Gimnastycznych Towarzystw Sokolich w Austrii ; Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Dzielnica Krakowska ; Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Dzielnica Śląska ; Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Dzielnica Wielkopolska ; Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Dzielnica Pomorska ; Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Dzielnica VII - we Francji ; Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Dzielnica Małopolska ; Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Dzielnica Mazowiecka

Coverage:

20 w.

Language:

pol

Rights:

Domena publiczna (public domain)

Location of original document:

Biblioteka Jagiellońska

Resource Type:

czasopismo

Previous title:

Przewodnik Gimnastyczny (1881-1885)

Supplements:

Dodatek Techniczny do Przewodnika Gimnastycznego „Sokół” ([1927]-1939)

Other editions:

Zobacz w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej

Computer Catalogue:

click here to follow the link

Sponsorship:

EFRR POPC 2.3.2 ; Biblioteka Jagiellońska