Title:

Food Science and Technology Abstracts

Title version:

FSTA

Publisher:

Ovid Technologies

Place of publication/creation:

Nowy Jork, NY

Access date:

2011.04.14

Abstract:

FSTA - Food Science and Technology Abstracts jest wiodącą na świecie bazą danych na temat nauki o żywności, technologii żywności i żywienia. FSTA obejmuje tematy związane z każdym aspektem łańcucha żywnościowego w tym wszystkie najważniejsze produkty żywnościowe oraz biotechnologię, mikrobiologię, bezpieczeństwo żywności, dodatki, żywienie, pakowanie i karmy dla zwierząt domowych. FSTA oferuje artykuły z czasopism z wielu dziedzin związanych z żywnością, technologią żywności i żywienia. Baza danych zawiera materiał z ponad 4600 wydawnictw opublikowanych w 40 językach. Zakres bazy to 800,000 rekordów. Rocznie dodawanych jest 40,000 wpisów. W miarę możliwości streszczenia w FSTA zawierają dodatkowe informacje z oryginalnego artykułu. Każdy rekord zawiera pełne dane bibliograficzne. Baza dostępna jest w języku angielskim.

www comment:

Prezentowany opis stanowi element sporządzonej na podstawie analizy krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych bazy wiedzy rejestrującej internetowe źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Został przygotowany przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Synat. Treść publikacji stanowi odnośnik do opisanego zasobu (ten sam odnośnik znajduje się w polu Źródło). Całą bazę można przeglądać, wybierając w lewym panelu nawigacyjnym kolekcję tematyczną „Baza zasobów cyfrowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych”.

Source:

click here to follow the link

Digital copy identifier:

DIGONLINE002232

Subject and Keywords:

technologia żywności ; badania nad żywnością ; bazy danych

Language:

eng

KBN:

Technologia żywności

UKD:

63 Rolnictwo

Format:

text/html

Sponsorship:

Synat