Collection

SLUBDRESDEN

Dzieła proweniencji saskiej w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie

Części zbiorów z bibliotek niemieckich, które znalazły się na terytorium Polski po II wojnie światowej przechowywanych jest w Bibliotece Jagiellońskiej; są to m. in. zbiory bibliotek saksońskich. W 2022 r. ze środków Państwowego Programu Digitalizacji Nauki i Kultury Wolnego Państwa Saksonii zdigitalizowano i udostępniono cyfrowo w otwartym dostępie przez Bibliotekę Jagiellońską i SLUB w Dreźnie 14 rękopisów i 4 starodruki o proweniencji saksońskiej.

Collections Subcollections

Collections (0)

Objects Recently added

Objects Most viewed

This page uses 'cookies'. More information