Object

Prezentowany opis stanowi element sporządzonej na podstawie analizy krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych bazy wiedzy rejestrującej internetowe źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Został przygotowany przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Synat. Treść publikacji stanowi odnośnik do opisanego zasobu (ten sam odnośnik znajduje się w polu Źródło). Całą bazę można przeglądać, wybierając w lewym panelu nawigacyjnym kolekcję tematyczną „Baza zasobów cyfrowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych”.
Prezentowany opis stanowi element sporządzonej na podstawie analizy krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych bazy wiedzy rejestrującej internetowe źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Został przygotowany przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Synat. Treść publikacji stanowi odnośnik do opisanego zasobu (ten sam odnośnik znajduje się w polu Źródło). Całą bazę można przeglądać, wybierając w lewym panelu nawigacyjnym kolekcję tematyczną „Baza zasobów cyfrowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych”.

Title: IUCN -Światowa Unia Ochrony Przyrody i jej zasobów

Publisher:

IUCN

Date:

2012

Access date:

2011.12.27

Resource Type:

strona popularnonaukowa

Abstract:

International Union for Conservation of Nature (IUCN) / Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody http://www.iucn.org/ (wcześniej Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Jej Zasobów) ; to organizacja zajmująca się ochroną przyrody i zasobów naturalnych w zgodzie z zasadami rozwoju zrównoważonego. Założona 5 X 1948, jako pierwsza na świecie globalna organizacja na rzecz ochrony środowiska. Liczy ponad 1000 członków instytucjonalnych, w tym 140 państwa, 200 agend rządowych, 880 organizacji pozarządowych; zrzesza prawie 11.000 naukowców i ekspertów, zgrupowanych w sześciu komisjach. Jest neutralnym forum dla rządów, organizacji pozarządowych, naukowców, przedsiębiorców i społeczności lokalnych w odnajdywaniu pragmatycznych rozwiązań problemów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Organizacja zarządzana jest przez Radę wybieraną przez członków organizacji co cztery lata; finansowana jest przez rządy krajów członkowskich, fundacje, organizacje członkowskie i korporacje; posiada status obserwatora w Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych. Priorytetowe obszary działalności organizacji (odzwierciedlone w zawartości serwisu) to : Biodiversity / Różnorodność biologiczna; Climate change / Zmiana klimatu; Sustainable energy / Zrównoważona energia; Human well-being / Dobrobyt ludzkości; Green economy / Zielona gospodarka

Source:

click here to follow the link

Digital copy identifier:

DIGONLINE003780

Language:

eng

KBN:

Inżynieria i ochrona środowiska ; Kształtowanie środowiska

UKD:

502/504 Nauka o środowisku. Ochrona i zagrożenie środowiska

Format:

text/html

Sponsorship:

Synat

Object collections:

Last modified:

Nov 29, 2017

In our library since:

Jan 30, 2013

Number of object content hits:

129

Number of object content views in HTML format

3

All available object's versions:

https://jbc.bj.uj.edu.pl/publication/226663

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information