Object

Planned object

Title: Wieś północnosudańska z perspektywy ostatniego półwiecza. Analiza terenowa w aspekcie wybranych sfer życia codziennego mieszkańców Doliny Środkowego Nilu (przemiany gospodarki w kontekście ekologicznym, dynamika struktur społecznych, przeobrażenia w dziedzine obyczajów i praktyk religijnych)

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information