Object

Title: Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne : organ Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiell[ońskiego] oraz Tow[arzystwa] Prawniczego i Ekonomicznego w Krakowie. 1922

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information