Object

Prezentowany opis stanowi element sporządzonej na podstawie analizy krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych bazy wiedzy rejestrującej internetowe źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Został przygotowany przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Synat. Treść publikacji stanowi odnośnik do opisanego zasobu (ten sam odnośnik znajduje się w polu Źródło). Całą bazę można przeglądać, wybierając w lewym panelu nawigacyjnym kolekcję tematyczną „Baza zasobów cyfrowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych”.
Prezentowany opis stanowi element sporządzonej na podstawie analizy krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych bazy wiedzy rejestrującej internetowe źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Został przygotowany przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Synat. Treść publikacji stanowi odnośnik do opisanego zasobu (ten sam odnośnik znajduje się w polu Źródło). Całą bazę można przeglądać, wybierając w lewym panelu nawigacyjnym kolekcję tematyczną „Baza zasobów cyfrowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych”.

Title: Krajowa Izba Lekarsko - Weterynaryjna

Date:

cop. 2012

Publisher:

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Place of publication/creation:

Warszawa

Access date:

2012.03.15

Abstract:

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna jest samorządem zawodowym zrzeszającym i reprezentującym lekarzy weterynarii. Zajmuje się nadzorem nad należytym wykonaniem zawodu lekarza weterynarii. Głównymi zadaniami izby są: • nadawanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii; • prowadzenie rejestru lekarzy weterynarii; • sprawowanie pieczy i nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii; • ustanawianie obowiązujących lekarzy weterynarii zasad etyki i deontologii weterynaryjnej oraz dbałość o ich przestrzeganie; • sprawowanie sądownictwa lekarsko-weterynaryjnego w zakresie odpowiedzialności zawodowej lekarzy weterynarii oraz sądownictwa polubownego; • udział w sprawach specjalizacji zawodowej lekarzy weterynarii; • opiniowanie projektów ustaw i innych aktów prawnych dotyczących ochrony zdrowia zwierząt, weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego, ochrony środowiska i wykonywania zawodu lekarza weterynarii, bądź występowanie o ich wydanie. Na obszarach poszczególnych województw (lub grup województw) działają okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne. Okręgową izbę lekarsko-weterynaryjną stanowią lekarze wpisani do rejestru jej członków. Na stronie WWW Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej znaleźć można informacje o organizacji, jej działalności, strukturze, listy placówek weterynaryjnych w kraju, a także listę okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych.

Source:

click here to follow the link

Digital copy identifier:

DIGONLINE002327

Language:

pol

KBN:

Nauki weterynaryjne

UKD:

636.09 Weterynaria

Format:

text/html

Resource Identifier:

oai:jbc.bj.uj.edu.pl:197484

Sponsorship:

Synat

Object collections:

Last modified:

Nov 29, 2017

In our library since:

Dec 13, 2012

Number of object content hits:

20

Number of object content views in HTML format

2

All available object's versions:

https://jbc.bj.uj.edu.pl/publication/208762

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Krajowa Izba Lekarsko - Weterynaryjna Nov 29, 2017

This page uses 'cookies'. More information