Object

Title: Gazeta Administracji : dwutygodnik poświęcony prawu publicznemu oraz zagadnieniom administracji rządowej i samorządowej. 1938

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information