Object

Planned object

Title: Przesłanki i warunki efektywnego wykorzystania Nowej Bazylejskiej Umowy Kapitałowej w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym banków

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information