Zygmunt Wróblewski

Ty co lotne ściskasz gazy,
że aż marzną wśród szklanicy…

Artykuły na temat pochłaniania gazów

Po uzyskaniu habilitacji Zygmunt Wróblewski kontynuował badania nad dyfuzją gazów. Prace dotyczące tego zagadnienia były największym osiągnięciem Wróblewskiego przed skropleniem powietrza, dzięki nim uzyskał znaczącą pozycję w świecie naukowym. Publikował je w niemieckim czasopiśmie Annalen der Physik und Chemie, streszczenia i recenzje jego publikacji ukazywały się we francuskim Comptes Rendus i angielskim Nature. Część artykułów opublikowano w lwowskim czasopiśmie naukowym Kosmos. Wróblewski aktywnie włączył się w życie intelektualne Niemiec, m.in. prezentując swoje prace podczas wykładów organizowanych przez Towarzystwo Lekarzy i Przyrodników w Strasburgu i Monachium, a także podczas zjazdów Towarzystwa w 1877 i 1879 roku.

Der physik und chemie

Z. Wróblewski, Ueber die Gesetze, nach welchen die Gase sich in flüssigen festflüssigen und festen Körpern verbreiten (Annalen der Physik und Chemie, T. 8 (1879), s. 481-513).
źródło: Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa


O prawach... O prawach...

Polska wersja artykułu zatytułowana O prawach, podług których gazy rozchodzą się w ciałach ciekłych, nawpółstałych i stałych, przygotowana w redakcji Kosmosu, została opracowana, uzupełniona i opatrzona Wstępem przez Z. Wróblewskiego. (Kosmos R. 3 (1878), s. 95-104, 151-162, 199-207, 247-253).
źródło: Śląska Biblioteka Cyfrowa

Podczas zjazdu Towarzystwa Lekarzy i Przyrodników, które odbyło się w 1879 roku w Baden-Baden, Wróblewski wystąpił z referatem O istocie pochłaniania gazów. Referat opublikowano po niemiecku w Annalen der Physik und Chemie (T. 8 (1879), s. 29-52), natomiast jego streszczenie ukazało się w Nature (T. 21 (1879/1980), s. 190-192). Artykuł przetłumaczono na język polski i wydrukowano w lwowskim Kosmosie (R. 4 (1879), s. 246-269).

Ueber die Natur

Z. Wróblewski, Ueber die Natur der Absorption der Gase. Annalen der Physik und Chemie, T. 2 (1877), s. 29-52.
źródło: Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa

Nature of the absorption of gases

Z. Wróblewski, On the nature of the absorption of gases. Nature, vol. 21 (1879) s. 190-192.
źródło: Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa

O istocie pochłaniania gazów

Z. Wróblewski, O istocie pochłaniania gazów. Kosmos, R. 4 (1879-1880) s. 246-269.
źródło: Śląska Biblioteka Cyfrowa