Zygmunt Wróblewski

Ty co lotne ściskasz gazy,
że aż marzną wśród szklanicy…

Zygmunt Wróblewski o fizyce we współczesnej Francji

Paryż – „centrum zacofania, moralnego upadku i zepsucia…”,
czyli „Fizyka we współczesnej Francji”

W latach 1880-1882 Zygmunt Wróblewski przebywał na stypendium w Anglii i we Francji. W obszernym szkicu pt. Fizyka we współczesnej Francji, opublikowanym w roku 1880 w lwowskim czasopiśmie Kosmos, Wróblewski przedstawił bardzo pesymistyczny obraz świata naukowego Francji, gdzie fizyka „kłoni się ku upadkowi”. Skrytykował Akademię Paryską, którą winił za upadek francuskiego życia umysłowego, akademikom zarzucał małoduszność i karierowiczostwo. Uważał, że przyczyną słabego postępu naukowego było to, że „…ze strony uczonego nie wychodzi żadna nowa myśl, żadna inicjatywa i gdy mu z drugiej strony postępy, robione w nauce za granicą, są zupełnie obce, dzięki chińszczyźnie panującej we Francji, zarozumiałości narodowej, nieznajomości stosunków zagranicy i zupełnemu odosobnieniu się Francyi pod względem umysłowym od całego innego świata…”.

Kosmos Kosmos Kosmos Kosmos Kosmos Kosmos

Z. Wróblewski, Fizyka we współczesnej Francji (Kosmos, R. 5 (1880),
s. 249-270, 289-299, 353-374, 409-434, 469-483).
źródło: Śląska Biblioteka Cyfrowa