Zygmunt Wróblewski

Ty co lotne ściskasz gazy,
że aż marzną wśród szklanicy…

Zygmunt Wróblewski o mikrofonii

Rys.: Th. du Moncel, Le téléphone. Paris, 1882.


W czerwcu 1878 roku na spotkaniu w Towarzystwie Lekarzy i Przyrodników w Strasburgu Wróblewski wygłosił wykład o nowym mikrofonie węglowym Hughesa. Na podstawie wykładu przygotował artykuł O prawach, na jakich opiera się mikrofonia, który został opublikowany w Kosmosie. Z krytyką wystąpił znawca przedmiotu, lwowski filozof i psycholog, dr Julian Ochorowicz. W artykule W kwestii praw mikrofonu zarzucał Wróblewskiemu nieznajomość zagadnienia i przedstawił własną teorię działania mikrofonu. Wróblewski nie pozostał mu dłużny. W Jeszcze słów kilka o prawach, na jakich opiera się mikrofonia prostuje błędne pojęcia, poddaje krytyce poglądy Ochorowicza i wykazuje ich nienaukowość, a tekst kończy zdaniem: „Rozbieranie tedy twierdzeń szanownego oponenta, które mu podoba się nazwać „prawami”, a również prowadzenie dalszej dyskusji byłoby już z mojej strony rzeczą zbyteczną”. Ochorowicz opublikował kolejny artykuł O prawach mikrofonu, ale Wróblewski, zgodnie z zapowiedzią, nie podjął polemiki. Podczas swojej kariery naukowej Wróblewski wiele razy spotykał się z galicyjską zaściankowością, co powodowało jego rozgoryczenie i przynosiło mu wiele kłopotów.

O prawach mikrofonii

Z. Wróblewski, O prawach, na jakich opiera się mikrofonia (Kosmos, R. 3 (1878), s. 393-402).
źródło: Śląska Biblioteka Cyfrowa

O prawach mikrofonii

J. Ochorowicz, W kwestii praw mikrofonu (Kosmos, R. 4 (1879), s. 414-423).
źródło: Śląska Biblioteka Cyfrowa

O prawach mikrofonii

Z. Wróblewski, Jeszcze słów kilka o prawach, na jakich opiera się mikrofonia (Kosmos, R. 4 (1879), s. 290-297).
źródło: Śląska Biblioteka Cyfrowa

O prawach mikrofonii

J. Ochorowicz, O prawach mikrofonu (Kosmos, R. 3 (1878), s. 199-207).
źródło: Śląska Biblioteka Cyfrowa


Rys.: Th. du Moncel, Le téléphone. Paris, 1882.