Zygmunt Wróblewski

Ty co lotne ściskasz gazy,
że aż marzną wśród szklanicy…

Dalsze prace

Kolejne badania Wróblewskiego i Olszewskiego dotyczyły skroplenia gazów, ale uczeni prowadzili je oddzielnie. Zygmunt Wróblewski podejmował próby skroplenia wodoru, wyznaczył jego parametry krytyczne. Zajmował się także badaniem własności różnych substancji w niskich temperaturach, sprawdzał zależność oporu elektrycznego metali od temperatury.

Jako profesor Katedry Fizyki UJ, Zygmunt Wróblewski starał o rozbudowę zakładu fizyki. Udało mu się stworzyć nowoczesny zakład fizyki, z dobrze wyposażonym laboratorium i salą wykładową. Instalacja elektryczna zakładu fizyki była jedną z pierwszych tego typu w Krakowie. W nowo otwartej auli wygłosił wykład O posługiwaniu się światłem elektrycznym w demonstracjach naukowych w ogólności, a o projektach w odbitem świetle w szczególności, na który zaprosił najznamienitsze osobistości Krakowa.

Informację o tym wydarzeniu zamieścił krakowski Czas, z dnia 30 grudnia 1885 roku.

Kosmos Kosmos

Czas, 1885, nr 297 (30 XII).
źródło: Polona

Wróblewski prowadził cieszące się olbrzymią popularnością wykłady dla studentów, do których przygotowywał się bardzo solidnie. W 1887 roku student medycyny, uczeń Wróblewskiego, zebrał i opublikował jego wykłady.

Wykład Fizyki Doświadczalnej

Wykład fizyki doświadczalnej prof. dra Z. Wróblewskiego.
źródło: Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa

W maju 1886 roku, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie fizyki, Wróblewski otrzymał prestiżową nagrodę Baumgartnera, przyznawaną raz na trzy lata przez Akademię Wiedeńską. W tym też roku został wybrany na dziekana Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.