Zygmunt Wróblewski

Ty co lotne ściskasz gazy,
że aż marzną wśród szklanicy…

Wybrane publikacje na temat Zygmunta Wróblewskiego

 1. Rejchman, Bronisław: Cailletet contra Wróblewski, Ateneum T. 2 (1885), z. 6, s. 540.
 2. Dziewulski, Eugeniusz: Zygmunt Wróblewski, Wszechświat, T. 7 (1888), nr 22, s. 338-341.
 3. Dziewulski, Eugeniusz: Zygmunt Wróblewski (dokończenie), Wszechświat, T. 7 (1888), nr 23, s. 353-358.
 4. Rostafiński, Józef: Zygmunt Wróblewski : mowa miana na jego pogrzebie, Kraków, 1888.
 5. Morawski, Kazimierz: Zygmunt Wróblewski : wspomnienie pośmiertne, Przegląd Polski (1888), 383-387.
 6. Z dziejów rozwoju fizyki. Wypisy z dzieł oryginalnych. T. 1, zebrał i przeł. M. Grotowski i in., Warszawa, 1913, s. 332-342.
 7. Malarski, Tadeusz: Zygmunt Wróblewski i Karol Olszewski (w 50 - tą rocznicę skroplenia gazów trwałych przez uczonych polskich), Kosmos, T. 58 (1933), z. 2, s. 59-98.
 8. Uroczysty obchód 50-lecia skroplenia powietrza przez uczonych polskich Zygmunta Wróblewskiego i Karola Olszewskiego, Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za rok akad. 1933/34.
 9. Werner, Wacław: W pięćdziesiątą rocznicę skroplenie tlenu i azotu przez Z. Wróblewskiego i K. Olszewskiego, Wszechświat, (1933), nr 4, s. 105-112.
 10. Zakrzewski, Konstanty: Historja skroplenia składników powietrza, Przegląd Techniczny, T. 72 (30.08.1933), s. 411-417.
 11. Estreicher, Tadeusz: Wróblewski czy Olszewski? Z powodu artykułu prof. Leona Wachholza w numerze marcowym 1936, Przegląd Współczesny, T. 57 (1936), z. 168-170.
  (dostępne tylko lokalnie, w Bibliotece Jagiellońskiej)
 12. Wachholz, Leon: Zygmunt Florenty Wróblewski, Warszawa, [1936].
 13. Birkenmajer, Aleksander: Jak polscy fizycy skroplili powietrze, Warszawa, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1953.
  (dostępne tylko lokalnie, w Bibliotece Jagiellońskiej)
 14. Piech, Tadeusz: Zakład fizyczny za czasów Wróblewskiego (1882-1888), Studia z dziejów katedr Wydziału Matematyki, Fizyki, Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. S. Gołąb, Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwa Jubileuszowe, T. 15, Kraków 1964, s. 237-241.
 15. Bodio, Eugeniusz; Wiktor Brodianskij: Jak skroplono „gazy trwałe”?, Problemy : miesięcznik popularnonaukowy, (1983), nr 3 (440), s. 16-21.
  (dostępne tylko lokalnie, w Bibliotece Jagiellońskiej)
 16. Kucharski, Maciej: Zygmunt Florenty Wróblewski : szkic o życiu i twórczości w okresie przed skropleniem powietrza, Postępy Fizyki, T. 34 (1983), z. 5, s. 405-412.
 17. Szytuła, Andrzej: From the liquefaction of oxygen to modern cryogenics, Illustrated Magazine, 1984, nr 1 (337), s. 36-39, 52.
 18. Hrynkiewicz, Andrzej; Andrzej Szytuła: Stulecie skroplenia składników powietrza, Postępy Fizyki, T. 36 (1985), z. 1, s. 41-50.
 19. Kucharski, Maciej: Zygmunt Florenty Wróblewski – w stulecie śmierci, Postępy Fizyki, T. 39 (1988), s. 455-467.
 20. Kucharski, Maciej: Zygmunt Florenty Wróblewski : szkic o życiu i twórczości, Kraków, 1997.
 21. Szytuła, Andrzej: 125 rocznica skroplenia składników powietrza, Alma Mater, nr 108 (2008) s. 53-57.
 22. Szytuła, Andrzej: 125 rocznica skroplenia składników powietrza, FOTON, nr 101 (2008), s. 14-16.
 23. Kubbinga, Henk: Hołd dla Wróblewskiego i Olszewskiego, Postępy Fizyki, T. 62 (2011), z. 2, s. 47-51.
 24. Pawłowska, Maria: Profesor Zygmunt Wróblewski : w 130 rocznicę skroplenia w Krakowie trwałych składników powietrza, Neutrino, (2013), nr 22, s. 7-12.