Zygmunt Wróblewski

Ty co lotne ściskasz gazy,
że aż marzną wśród szklanicy…

Inne publikacje związane z Zygmuntem Wróblewskim:

  1. Maxwell, James Clerk: Diffusion of gases through absorbing substances, Nature, T. 14 (1876), s. 24-25.
  2. Birkenmajer, Ludwik: Dr Sigesmund v. Wróblewski, Kosmos, R. 2 (1877), s. 544-548.
  3. Ochorowicz, Julian: O prawach mikrofonu, Kosmos, R. 4 (1879), s. 199-207.
  4. Ochorowicz, Julian: W kwestyi praw mikrofonu, Kosmos, R. 4 (1879), s. 414-423.
  5. Sulimierski, Filip: Zygmunt Wróblewski, Wędrowiec, T. 5 (1879), nr 107, s. 33, 36.
  6. Debray, Henri: Sur la liquéfaction de l'azote note de MM. S. Wroblewski et K. Olszewski, Comptes Rendus T. 96 (1883) s. 1225-1226.
  7. Debray, Henri: Dépêche relative à la liquéfaction de l’hydrogène, adressée par M. Wróblewski à M. Debray, Comptes Rendus, T. 98 (1884), nr 3, s. 149.
  8. Jamin, Jules: Comment l’air a été liquuefié-reponse a l’article de M. J. Jamin, Librairie du Luxemburg, Paryż, 1885.
  9. Karol Olszewski i Zygmunt Wróblewski : 100-lecie skroplenia tlenu : katalog wystawy, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 1983.
  10. 130 rocznica skroplenia gazów trwałych w Krakowie - folder okolicznościowy, Kraków, 2013.