Zygmunt Wróblewski

Ty co lotne ściskasz gazy,
że aż marzną wśród szklanicy…

W 2013 roku minęło 130 lat od skroplenia przez polskich uczonych, profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego Zygmunta Wróblewskiego i Karola Olszewskiego trwałych składników powietrza, tlenu i azotu. Do obchodów rocznicy, zorganizowanych przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej ,Wydział Chemii, Muzeum UJ, dołączyła Biblioteka Instytutu Fizyki UJ. Wykorzystując materiały zgromadzone w Bibliotece, Bibliotece Jagiellońskiej i Archiwum UJ przygotowano wystawę poświęconą jednemu z twórców tego odkrycia Zygmuntowi Wróblewskiemu.

Celem tej wirtualnej wystawy jest przybliżenie sylwetki Uczonego, przedstawienie jego trudnej drogi naukowej oraz pokazanie jakie znaczenie miały jego osiągnięcia naukowe dla rozwoju nowej dziedziny wiedzy - kriogeniki.


Wystawę przygotował zespół:
Autor: Maria Pawłowska, Jadwiga Wichman (Biblioteka Instytutu Fizyki UJ)
Scenariusz: Maria Pawłowska
Realizacja: Maria Pawłowska, Jadwiga Wichman
Zdjęcia: Jadwiga Wichman

Opracowanie wersji cyfrowej:
Kodowanie: Joanna Hoły (Oddział Zbiorów Cyfrowych BJ)
Opracowanie: Jadwiga Wichman, Maria Pawłowska
Elementy graficzne udostepnił: Nikodem Frodyma (CIT Instytut Fizyki UJ)